top of page

Ploegen/Loting

Uitdelen Mapjes

exacte datum wordt zo snel mogelijk meegedeeld

Start Interclub

April 2022

Start IC  Success !

ovv corona maatregelen

Kapiteins

Graag willen we vragen dat de kapiteins volgende zaken bevestigen via de IC kalender (link via email ontvangen)

Als er een IC wedstrijd eraan komt dan zijn er volgende taken voor de IC-kapitein 

Anker 1

Thuisplanning  (tip: gebruik het zoekvenster rechst bovenaan)

achorHomePlanning
anchorICFAQ

Bekijk de ploegen hieronder

anchorICTeams
bottom of page