top of page
Voorrondes

Opzet 

 • Het clubkampioenschap wordt gespeeld

  • in poules, van 1 mei tot 6 september 2024

  • met een afsluitende finaledag op 14 september 2024

 • De wedstrijden kunnen zowel op onze terreinen te Lommel-Kolonie als op de terreinen in het centrum worden gespeeld. Padel kan voorlopig alleen in Kolonie worden gespeeld.

 • Bij de poule-indeling wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de opgegeven voorkeur. 

 • We zouden u erop willen wijzen, dat u met u inschrijving vooral een verplichting bent aangegaan jegens uw medespelers dat u uw wedstrijden, behoudens overmacht, in de vooropgestelde periode zult afwerken. Uw tegenstrevers hebben ingeschreven in de verwachting hun matchen ook echt te kunnen spelen. Stel hen niet teleur! 

 • Een tip: als iemand in de poule het initiatief neemt om een (tijdelijke) whatsapp-groep aan te maken, wordt het snel maken van afspraken een stuk makkelijker. Hiertoe zijn in de poule-indeling zoveel mogelijk mobiele nummers opgenomen. Niet iedereen had een mobiel nummer in zijn/haar profiel op tennisvlaanderen.be opgenomen. Als u dat wel doet, staat de volgende keer automatisch uw mobiele nummer in de lijst.

 • Als u door overmacht uw deelname toch moet staken, ten gevolge van bv. een blessure, dient u de organisatie en liefst ook uw poulegenoten hiervan snel in te lichten – een e-mail is hier de meest voor de hand liggende weg.

Wedstrijdreglement 

wedstrijdreglemen
 • Voor elke wedstrijd, ook voor padel, worden twee sets gespeeld, met tiebreak bij 6-6.

 • Als de eindstand in sets 1-1 is, is het gewoon gelijkspel. Er wordt dus geen super tiebreak gespeeld.

 • Een gewonnen match levert drie punten op, een gelijk spel twee punten, en een verloren match levert 1 punt op. U krijgt geen punten voor een niet-gespeelde match.

 • De finales worden gespeeld om twee gewonnen sets, waarbij een eventuele derde set wordt gespeeld in de vorm van een super tiebreak (dus tot 10 punten).

Organisatie wedstijden 

Organisatie
 • Administratie van de uitslagen gebeurt via de website lommelsetc.be. U kunt via de link daar de eindstand van de match ingeven. 

 • Maandelijks zal er voor alle poules een tussenstand opgemaakt en doorgestuurd worden.

 • De matchen mogen zowel op werkdagen als in het weekeinde worden afgewerkt op elk tijdstip waarop een baan beschikbaar is.

 • Reservatie van de pleinen moet gebeuren via de website van Tennis Vlaanderen.

 • De persoon die als eerste wordt genoemd dient in principe de wedstrijd te organiseren, door contact op te nemen met zijn tegenstrever, de speeldatum af te spreken en de baan vast te leggen. Dit dient ten laatste 3 weken voor sluiting op 6 september gebeurd te zijn voor alle te spelen wedstrijden, dit om te voorkomen dat tot het laatste moment wordt gewacht en er vervolgens geen geschikt speelmoment meer kan worden gevonden. Is dit niet gebeurd, dan mag de tegenstrever forfait (6-0 6-0) aangeven via lommelstetc.be. (Maar het is natuurlijk sportief en verstandig om eind juli / begin augustus toch uw tegenstrever te contacteren, mocht die dat nog niet gedaan hebben, ook al had die dat moeten doen.)

 • Indien u van mening bent dat u een match buiten uw schuld om niet kunt spelen, neem dan onmiddellijk contact op met de organisatie met vermelding van de redenen. De organisatie zal dan een WO overwegen.

bottom of page